HASSO-BORUSSIA Freiburg

Corps im KSCV

Gründung: 12.06.1876

SCC 2000: Gr. 1/12-034


HASSO-BORUSSIA, St 1901,sw


HASSO-BORUSSIA, St 1905, mf


HASSO-BORUSSIA, St 1910, sw


HASSO-BORUSSIA, St 1912, sw


HASSO-BORUSSIA, St 1914, mf


HASSO-BORUSSIA, St 1919, mf


HASSO-BORUSSIA, a) 1926, mf
b) ohne Inschrift, um 1925, mf


HASSO-BORUSSIA, um 1930, mf
(Neudruck um 1970)


HASSO-BORUSSIA, um 1960, sw


HASSO-BORUSSIA, um 1980, mf